Samhällsutveckling är bredbandsutbyggnad, 4 maj 2017

Samhällsutveckling är bredbandsutbyggnad, 4 maj 2017

GREAT-Park-Avenue-20170504

För åttonde gången anordnades halvdagsseminariet ”Bredbandsutbyggnad är Samhällsutveckling”. I år hölls konferensen på Elite Park Hotel. Det var många som hade hörsammat kallelsen, 49 personer var anmälda till årets evenemang.

I ordförande Jerker Lindstens frånvaro hälsade verksamhetsansvarige Stefan Göthberg alla välkomna och berättade om föreningen GREAT och alla fina aktiviteter som föreningen ordnar. Presentationen hittar du här. 1_Stefan_PresentationGREAT

Stina Levin som jobbar på avdelningen för bredbandsfrämjande på Post- och Telestyrelsen (PTS) presenterade regeringens bredbandsstrategi, ”Sverige – helt uppkopplat 2025″ som presenterades i december 2016.

Den stora nyheten i strategin är de uppdaterade bredbandsmålen. Tidigare fanns ett mål om att 90 % av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Nu har ambitionen höjts till 95 %. Dessutom har man lagt till ett nytt mål om att 98 % bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025, 99,9 % bör ha tillgång till 100 Mbit/s och 100 % bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

Ytterligare ett nytt mål är att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. Det sista målet ska tolkas som att detta gäller på ställen där man normalt befinner sig, dvs det handlar inte om täckning av hela landets yta. Strategin ger kommunerna ett stort ansvar, men utlovar ingen finansiering av nödvändiga åtgärder. Samverkan mellan inblandade aktörer är ett viktigt nyckelord. Presentationen avslutades med en genomgång av PTS uppdrag för uppföljning av strategin. Stinas presentation hittar du här. 2_Stina_Levin_Presentation_bredbandsstrategin_GREAT_4maj2017

GREAT-Jens-Ingman-PTS-20170504

Jens Ingman, även han från PTS, presenterade den senaste bredbandskartläggningen, precis som de senaste åren. Tidigare gjordes två separata kartläggningar av olika avdelningar på PTS, en för fasta nät och en för mobila nät.

Från och med 2017 års mätningar har dessa rapporter slagits samman. Det som presenteras är dels tillgången till bredband för hushåll och arbetsställen och dels yttäckningen för mobilt bredband och mobiltelefoni. Eftersom den nya bredbandsstrategin (se ovan) presenterades efter att datainsamlingen för årets rapport hade börjat, följer kartläggningen upp bredbandsmålen baserat på 2009 års bredbandsstrategi.

Uppföljning av den nya strategin kommer att göras i nästa års rapport. Resultatet av kartläggningen visar att hushållens tillgång till bredband med 100 Mbit/s nu är uppe över 70 %, både som ett nationellt genomsnitt och i Västra Götalands län. Men skillnaden mellan tätorter och landsbygd är förstås stor. När det gäller 30 Mbit/s har 91 % av landets hushåll och företag tillgång till det, men endast 5 % av landets yta. Och då har yttäckningen ändå fördubblats sedan 2015! Jens avslutade sin presentation med att berätta om hur målformuleringarna i den nya bredbandsstrategin ska tolkas. Klicka här för hela presentationen. 3_Jens_Ingman_Presentation_GREAT

GREAT_Eric_Åkerlund_20170504

Efter fikapausen visade Eric Åkerlund, bredbandskoordinator på Västra Götalandsregionen, hur långt bredbandsutbyggnaden i länet har kommit och vad som återstår att göra. Kartläggning av länets IT-infrastruktur är en viktig arbetsuppgift just nu och han visade bilder från VGRs GIS-verktyg, QGIS, med olika innehåll av hushållens tillgång 100 Mbit/s samt nätutbyggnad från fiberföreningar och stadsnät. Man kan också göra sökningar på byggnadsnivå för att se om de är anslutna till fiber eller inte och denna information kan kommunerna ta del av för att själva titta på.

Avslutningen av presentationen handlade om vad kommunerna själva kan göra för att underlätta bredbandsutbyggnaden inom sina områden, bland annat med hjälp av VGRs bredbandsstöd. Erics presentation hittar du på den här länken. 4_Eric_Åkerlund_bredbandsutbyggnad_17-05-04

Därefter följde en panel- och deltagardiskussion med Tore Johnsson som moderator. Den handlade om några aktuella frågor, bland annat vad som behöver göras för att uppnå bredbandsmålen och vad varje aktör kan bidra med för att underlätta utbyggnaden. Både panelen och övriga deltagare var överens om att det är viktigt med samverkan och att förstå varandras roller. Och att det inte alltid är så enkelt. Men alla i panelen förespråkade mer samverkan. Då blev det en diskussion om vad samverkan egentligen är. Resultatet blev att UBit-gruppen tar på sig att beskriva vad samverkan betyder i det här sammanhanget, eventuellt utifrån Sambruks samverkanstrappa.

De kommersiella aktörerna Skanova och IP-Only var rätt tydliga med att för dem är det mycket enklare att arbeta i en kommun som är samarbetsvillig och intresserad av frågan. Något som vi också ser i bredbandskartläggningens resultat. Engagerade kommuner får bättre bredbandsutveckling.

GREAT-Peter-Jerhamre-Cisco-20170504

Förmiddagen avslutades med en favorit i repris. Det var Peter Jerhamre från Cisco som åter berättade om wifi calling. Peter var ju med på GREAT:s seminarium om just denna fråga i januari 2017. Kort sagt så handlar wifi calling om att operatörerna numera kan använda wifinät i områden där dessa har bättre täckning än mobilnäten, till exempel i nybyggda energisnåla hus som effektivt skärmar av mobilstrålningen eller långt ner i källare dit mobilsignalerna inte når. Omkopplingen mellan de olika nättyperna sker helt automatiskt och användaren märker ingenting utom att täckningen blir mycket bättre.

I Sverige har endast operatören 3 hittills lanserat wifi calling, men Telia kommer att följa efter till sommaren 2017. Till dagens presentation hade Peter uppdaterat sin presentation att också handla om smarta städer och samhällen. Inom det här området har Cisco exempel på hur man har jobbat inom digitaliseringsområdet tillsammans med olika städer, tex Köpenhamn, och med många olika leverantörer och tillverkare av utrustning och lösningar för olika kommunala ansvarsområden som belysning, avfallshantering, trafikstyrning, miljöfrågor mm. Nyckelorden inom digitalisering är som vanligt vision, samverkan, säkerhet, inkludering och prioritering för största möjliga nytta för invånarna. Peters presentation hittar du här.  5_Cisco_GREAT_170504

GREAT tackar samtliga deltagare och hoppas att vi ses i framtiden igen, håll koll på vårt kalendarium, vi har alltid något på G!

Share/Dela
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

kommentarerna är stängda

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved