Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet – PTS-ER-2017:8

Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet – PTS-ER-2017:8

PTS-logo-100-52

PTS rekommendationer till regeringen

PTS rekommenderar en höjning av nivån för funktionellt tillträde till internet till 5 Mbit/s. PTS rekommenderar också att nivån för funktionellt tillträde till internet ses över vart femte år.

PTS rekommenderar vidare att myndigheten får i uppdrag att upphandla en anslutning som medger funktionellt tillträde till internet (5 Mbit/s) till den som till sin stadigvarande bostad eller fasta verksamhetsställe saknar tillgång till sådan anslutning till ett överkomligt pris i de fall där den enskilde begär det och detta kan anses utgöra ett rimligt krav.

Läs hela rekommendationen på PTS website >>>

Share/Dela
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

kommentarerna är stängda

Copyright © 2012 GREAT. All rights reserved